Goede doel

Het goede doel in 2019 is Uniek Sporten Vught

Uniek Sporten Vught wil in 2020 graag een gave activiteit of evenement organiseren voor deze doelgroep.

Uniek Sporten Vught is er voor alle mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking.

Sport is leuk, gezond en goed voor de sociale contacten. Iedereen wil sporten, ook mensen met een beperking. Sporten op je eigen niveau en passend bij je mogelijkheden, dat kan met Uniek Sporten Vught. Wij willen iedereen graag helpen aan een passende sport- of beweegactiviteit.
Gemeente Vught is een samenwerkingsverband aangegaan in de regio ‘Meijerij’ (Noord-Oost Brabant). Samen met gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, ‘s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en de Meierijstad wil de gemeente Vught sport en bewegen voor mensen met een beperking toegankelijker maken.

De samenwerkende gemeenten willen dit bereiken door samenwerking en kennisdeling. Ze willen vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en een passend sportaanbod creëren in de regio.

Ons hele aanbod te vinden op www.unieksportenbrabant.nl. Neem daar dus alvast een kijkje!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Uniek Sporten Vught
vught@unieksporten.nl